REGRESSIETHERAPIE.

 

regressietherapie

Heb je het gevoel dat je nog beperkt bent om helemaal je ware zelf te zijn. Angsten en negatieve overtuigingen over jezelf kunnen hun grondslag hebben in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen.

Deze ervaringen kunnen zich gemanifesteerd hebben tijdens je jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (prenatale periode) ,maar zelfs ook in één of meerdere vorige levens.

Regressietherapie kan je helpen om deze blokkades effectief op te zoeken en te helen, zodat je stap voor stap terug in je eigen unieke kracht kan komen.

Vrij om terug te zijn zoals je werkelijk bent.

Regressie is ook een fijne begeleiding voor mensen die zich willen verdiepen in de fascinerende reis van hun ziel.

In het algemeen is regressietherapie geschikt voor iedereen die bereid is om zoals het heet "aan zichzelf te werken", de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn groeiproces neemt en daarbij gevoelens en gewaarwordingen durft verwoorden.

Als therapeut begeleid ik "jouw proces" en dring ik je niets op. Ik werk vanuit mijn hogere zelf en help jouw graag je eigen aansluiting te vinden met je ware zelf. 

Het enige wat van jouw gevraagd wordt is dat je met een open houding de sessie aangaat met het volste vertrouwen dat jouw onderbewuste ook voor jou laat zien wat op dat moment belangrijk is om je hoogste doel te bereiken.

Dit alles gebeurt in een heel ontspannen sfeer in alle openheid en met het volle respect.

 

Hoe werkt regressie:

Met behulp van regressie ga je terug naar het verleden.

Dit gebeurt onder lichte trance of hypnose.  Vooral door de vele showhypnotiseurs, die mensen alles laten doen wat ze maar willen, bestaan er nogal wat vooroordelen omtrent hypnose.

Dit geeft de indruk dat mensen volledig van de wereld zijn, of dat hun vrije wil tijdelijk uitgeschakeld wordt.

Deze vorm van hypnose heeft echter niets te maken met hypnotische regressietherapie.

Wat is het dan wel?

Tijdens de regressietherapie treedt er door de hypnose (ook wel trance genoemd) een bewustzijnsverandering op, waardoor je een verhoogde staat van bewustzijn bereikt. Dit betekent ook dat je in een diepe staat van ontspanning bent.

Die verhoogde staat zorgt ervoor, dat je je met diepere lagen van jezelf, je hulpvraag of je klacht kunt bezighouden zonder dat het denken het overneemt, je maakt rechtstreeks contact met je hogere bewustzijn of je hogere zelf. Hierbij raak je niet "weg" , zoals wel gedacht wordt, in tegendeel, het is de bedoeling dat je volledig aanwezig bent, je gaat zelf immers in de sessie ervaringen verwerken.

Je kunt je na de sessie nog alles evengoed herinneren.

Door je in volledig vertrouwen te laten begeleiden kom je vrij snel op de oorzaak van je problemen in het verleden.

Door oude ladingen en overtuigingen, verbonden met ervaringen uit je jeugd of vorige levens bewust te maken en te verwerken, ga je jezelf bevrijden van de klachten die ermee verbonden waren. Bovendien kan je je vrijmaken van de energieën en ladingen die je mogelijk van andere hebt overgenomen.

Het terug herinneren van je eigenheid, het herontdekken van je ziele- of geboortemissie kan daarbij tevens helend werken.

 

Wanneer regressie:

Veel verschillende soorten klachten zijn geschikt voor regressietherapie: (onverklaarbare) angsten, fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, laag zelfbeeld en zelfkritiek, stress,.....

Regressie is heel geschikt voor het verwerken van traumatische ervaringen opgedaan in het huidige of voorbije levens. Hierbij kan je denken aan ongelukken, geweld, seksueel geweld, emotionele en geestelijke mishandeling, gepest zijn.

Eveneens klachten als je vervreemd voelen, je nergens thuis voelen, niet goed weten wie je bent  zijn goed behandelbaar met regressie.

Tevens kan je ook blokkades oplossen die je ontplooiing en je spirituele groei in de weg staan.

Regressie kan ook gebruikt worden om meer talenten van jezelf te ontdekken en een groter beeld te krijgen van je levensmissie of je hoogste doel.

 

Hoe verloopt regressietherapie:

Regressietherapie verloopt altijd over minstens twee sessies.

De eerste sessie start met een uitgebreid intakegesprek waarbij we je voorgeschiedenis, familiegeschiedenis, alles wat betrekking heeft op je klacht of vraag bespreken. Ook wordt er een korte diepe ontspanningsoefening gedaan ter voorbereiding naar de eigenlijke sessie.

Zo kan er eventueel al een eerste indruk ontstaan van de oorzaak van je klacht.

De volgende sessie begint met een kort voorgesprek waarin de gewaarwordingen na de vorige sessie worden besproken, gevolgd door de eigenlijke regressie.

Na de sessie volgt er nog een kort nagesprek waar de gekregen inzichten besproken worden en er enkele aandachtspunten kunnen gegeven worden. Deze ga je dan ook ten volle kunnen integreren in je lichaam en je bewustzijn. 

De twee sessies gebeuren in een tijdspanne van twee weken en duren telkens anderhalf tot twee uur.

Graag een afspraak. Klik hier.