REGRESSIETHERAPIE.

 

regressietherapie

Onverwerkte ervaringen die verdrongen zijn hebben altijd zijn weerslag op emotioneel, mentaal, fysisch en spiritueel vlak.

Deze ervaringen kunnen zich gemanifesteerd hebben tijdens je jeugd, tijdens de periode voor de geboorte (prenatale periode) ,maar zelfs ook in één of meerdere vorige levens.

Door terug te gaan in de tijd, kan je je pijn helen, je weet waar de pijn ontstaan is en kan deze laten bij de moment.

Met regressietherapie maak je contact met je verleden. Je gaat terug naar de oorsprong van een gebeurtenis die als een waas over je ligt. Je omarmt het gekwetste stukje in jou en geeft deze opnieuw een plaats in je hart. Je neemt het op in je oorspronkelijke licht en kleuren, vrij om terug te zijn zoals je werkelijk bent.

Hoe werkt regressie:

Regressietherapie werkt op het niveau van het celgeheugen.

Het ontlaad en verwerkt problemen en pijnen op vier verschillende domeinen;

  -het emotionele: je neemt afscheid van de negatieve emoties en vervangt deze door positieve emoties.

 

  -het mentale (inzicht): inzicht zorgt voor bevrijding en aanvaarding. Je kan aanvaarden doordat je nu                    begrijpt hoe het ontstaan is.

 

  -het lichamelijke: je lichaam laat door spanning voelen dat er iets aan de hand is. De lichaamsdelen die                reageren op het onverwerkte stuk kunnen door het inzicht en de aanvaarding nu ontspannen en loslaten.

 

  -het karmische/spirituele: doordat er op zielenniveau en in de zielentijdslijn gewerkt wordt, geeft dit heling        overheen tijd en plaats.

 

Je gaat stap voor stap terug in de tijd. Je onderbewuste weet precies wat voor jou kan en nodig is in de moment.

Ook kan je een geboorteregressie doen. Deze brengt je terug naar de prenatale periode.

Je conceptie, de baarmoedertijd en je geboorte zijn bepalend geweest in de onwikkeling van je persoonlijkheid, emoties, gedragspatronen,...

Het geeft je de kans om geboren te worden met je zielenlicht en vanuit deze essentie je leven te leven.

 

Wanneer regressie:

Veel verschillende soorten klachten zijn geschikt voor regressietherapie: (onverklaarbare) angsten, fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, laag zelfbeeld en zelfkritiek, stress,.....

Regressie is heel geschikt voor het verwerken van traumatische ervaringen opgedaan in het huidige of voorbije levens. Hierbij kan je denken aan ongelukken, geweld, seksueel geweld, emotionele en geestelijke mishandeling, gepest zijn.

Eveneens klachten als je vervreemd voelen, je nergens thuis voelen, niet goed weten wie je bent  zijn goed behandelbaar met regressie.

Tevens kan je ook blokkades oplossen die je ontplooiing en je spirituele groei in de weg staan.

Regressie kan ook gebruikt worden om meer talenten van jezelf te ontdekken en een groter beeld te krijgen van je levensmissie of je hoogste doel.

 

Voor wie regressie:

In het algemeen is regressietherapie geschikt voor iedereen die bereid is om zoals het heet "aan zichzelf te werken", de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn groeiproces neemt en daarbij gevoelens en gewaarwordingen durft verwoorden.

Het enige wat van jouw gevraagd wordt is dat je met een open houding de sessie aangaat met het volste vertrouwen dat jouw onderbewuste ook voor jou laat zien wat op dat moment belangrijk is om je hoogste doel te bereiken.

Regressie is ook een fijne begeleiding voor mensen die zich willen verdiepen en de fascinerende reis van hun zielsmissie.

Dit alles gebeurt in een heel ontspannen sfeer in alle openheid en met het volle respect.

 

Hoe verloopt regressietherapie:

Je start met een voorgesprek waarin duidelijk wordt wat je anders wil, wat je vraag of klacht is.

Daarna start de regressie.

Je wordt in alle rust begeleid naar het diepere, onbewuste stuk in jezelf en krijgt de nodige inzichten en heling ,je voelt je eigen licht en kleuren.

Na de sessie volgt er nog een kort nagesprek over de gekregen inzichten en is er ruimte voor eventuele vragen. 

Een sessie duurt meestal tussen  anderhalf  à twee uur.

Graag een afspraak. Klik hier.