AURA- EN CHAKRAHEALING/

ACCESS BARS.

 

DOOR ALLES WAT LEEFT STROOMT LEVENSENERGIE.

 

access bars, lichaamsbehandeling, stress, rust

De kanalen die de levensenergie van nature door het lichaam laten stromen is bij veel mensen geheel of gedeeltelijk geblokkeerd geraakt door pijnlijke ervaringen.

Als deze energie niet kan stromen doordat je op mentaal en/of emotioneel vlak langdurig uit balans bent geweest, geeft dit op lichamelijk vlak een disbalans wat pijn(klachten) en ziektes veroorzaakt.

Een energetische lichaamsbehandeling zal het evenwicht herstellen en blokkades losmaken.

Je wordt behandelt met kosmische energie overdracht door middel van zachte aanrakingen.

Tijdens de behandeling kan de stroming van de energie ervaren worden als warmte, koude, rillingen, moeheid, borrelen van darmen, ontspanning.....  Soms kan het ook zijn dat je niets voelt maar ook dan doet de behandeling zijn werk. 

Het energetisch lichaamswerk dat ik toepas in mijn praktijk is een combinatie van IET/Reiki/ access bars.

 

De aura- en chakrahealing brengt je terug in contact met je aarding voor meer stabiliteit en kracht, je mannelijke en vrouwelijke energie en je hoger bewustzijn wat het goed werken van onze chakra's beinvloedt en ons aura zuiverder wordt en meer immuniteit geeft.

De Access Bars healing komt van Acces Consciousness, een energetisch lichaamsproces dat wil zeggen toegang tot bewustzijn.

De doelstelling van Access Bars is een andere realiteit te creëren door blokkades los te maken.

De Bars zijn 32 punten op het hoofd waarin je alle gedachten, ideeën, overwegingen, emoties en houdingen hebt opgeslagen die je belangrijk achtte.

De 32 punten worden in verschillende posities licht aangeraakt waardoor overtollige ladingen worden opgeruimd.                                      

 

access bars
 access bars, rust

Je kan de bars zien als de harde schijf van je computer. 

Het laten lopen van de Bars vertragen daadwerkelijk de hersengolven wat de gedragspatronen, geloofsovertuigingen en standpunten vanuit je kindertijd toegankelijk maakt.

Het verleden hoeft niet meer zijn weerslag te hebben op de toekomst.

Een Bars sessie geeft meer rust, ruimte en ontspanning in het hoofd en lichaam.

 

 

Naast de diepe ontspanning die dit proces geeft, biedt een sessie ook dynamische veranderingen op alle vlakken van het leven. Elke Bar behandelt een ander gedeelte. Er zijn Bars voor; lichaam, genezing, controle, creativiteit, geld, kracht, seksualiteit, vreugde en verdriet, communicatie....

 

 

access bars, lichaamsbehandeling, stress, rust
access bars, kinderen

 

Een aura- en chakrahealing/ Access Bars  heeft ook een positieve invloed bij kinderen en jongeren en baby's. Deze worden al wel eens geconfronteerd met situaties waarbij ze niet goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan (b. gepest worden, faalangst, stress, prestatiedruk,....) wat dan op hun beurt voor problemen kan zorgen.

Ook de geboorte is voor een baby een hele grote stap van geborgen in mama haar buik naar de grote wereld vol prikkels.

 Door de behandeling kunnen ze dit loslaten en meer zichzelf zijn. Ook tijdens de puberteit biedt het hulp bij de hormoonwisseling. 

 

Wanneer biedt een aura- chakrahealing/access bars behandeling hulp:

Deze behandeling biedt zowel hulp bij lichamelijke als mentale klachten.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

    -stress, spanningen.

    - onrust 

    -slapeloosheid

    -burn-out

    -depressie

    -vermoeidheid

    -concentratieproblemen

    -lichamelijke klachten

    -migraine

    -hooggevoeligheid (HSP)

    -ADHD, autisme

    -huilbaby's

    -verdriet

    -gepest worden of pestverleden

    -faalangst

    -zwangerschap

    -verslavingen

    -echtscheiding

    -puberteit

    -angsten

    -weinig zelfvertrouwen

    -laag zelfbeeld

    -spirituele groei......

 

Je kan deze behandeling ook combineren tijdens de coaching wat je lichaam sneller de inzichten die je hebt verkregen helpt integreren.

 

Wat zegt de wetenschap.

Dr. Jeffrey Fannin heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van het toedienen van access bars.

Het onderzoek toont aan dat de bars een heilzame werking heeft op de thalamus.

De thalamus is een belangrijk gebied in de hersenen die veel binnenkomende zintuiglijke prikkels verwerkt en ook een belangrijke rol speelt bij het wel of niet in stand houden van trauma's.

De hersengolven bewegen zich van beta naar alpha door naar theta wat je in een diepe ontspanning brengt.

access bars, lichaamsbehandeling

Het neurowetenschappelijk onderzoek laat duidelijk zien dat er door een bars behandeling een samenhang ontstaat waardoor er een hoger niveau van bewustzijn kan ontstaan.

Door onderstaande link kan je het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Jeffrey Fannin bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=DgGbFRjqQPk 

 

Aangeraden is om deze sessie 3 tot 5 maal te herhalen met een tussenpauze van maximum 3 weken.

Daarna zal je lichaam zelf aangeven wanneer het nodig is om een behandeling met te krijgen.

Een  sessie voor volwassenen duurt 90 minuten.

Een sessie voor kinderen t.e.m. 12j. 45 minuten.

Voor jongeren van 13j. t.e.m. 18j. 60 minuten. 

 

Graag een afspraak. Klik hier.

 


WAT KAN IK VANDAAG ANDERS DOEN OF ZIJN.